ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
про надання допомоги у створенні та розвитку Сервісу WIZZLAND
(загальні положення та умови)

Редакція від 27 жовтня 2020 року

Фізична особа-підприємець Горбунов Пилип Олександрович (надалі за текстом «Власник веб-сайту»), що належним чином зареєстрований за законодавством України (дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – «Єдиний державний реєстр»): 09.10.2020, номер запису: 2005560000000165761), діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру № 316125112257 від 12.10.2020 року, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, цією Публічною офертою (надалі за текстом «Оферта»), пропонує необмеженому колу осіб, фізичним особам, фізичним особам-підприємцям та/або юридичним особам (надалі за текстом «Майбутні Користувачі Сервісу» та/або «Добродійники»), укласти договір про надання допомоги у створенні та розвитку Сервісу WIZZLAND (надалі за текстом «Договір»), шляхом прийняття умов цієї Оферти в повному обсязі і безумовно (акцепту). При спільному згадуванні «Власник веб-сайту» та «Майбутні Користувачі Сервісу» іменуються «Сторони», а окремо – «Сторона».
Відповідно до статей 638, 642 Цивільного кодексу України, акцептом є відмітка галочкою прийняття умов (згода з умовами) Оферти. Умови цієї Оферти можуть бути прийняті тільки в повному обсязі. У цьому випадку Договір буде вважатися укладеним. Часткова відмова від виконання умов Оферти не дозволяється.
Відмітка галочкою прийняття умов Оферти також означає згоду Майбутніх Користувачів Сервісу та/або Добродійників на обробку Власником веб-сайту їх персональних даних, наданих ними при попередній реєстрації на офіційному веб-сайті – http://info.wizzland.com/ (надання персональних даних та реквізитів для ідентифікації Майбутніх користувачів Сервісу та Добродійників) та при здійсненні безповоротної фінансової допомоги (надання персональних даних та реквізитів для ідентифікації Добродійників), з метою можливості виконання умов цього Договору. Крім цього, прийняттям цієї Оферти, Майбутній Користувач Сервісу та/або Добродійник підтверджують, що вони повідомлені (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості оформлення безповоротної фінансової допомоги. Майбутній Користувач Сервісу та/або Добродійник також погоджуються з тим, що Власник веб-сайту має право надавати доступ та передавати їх персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Майбутнім Користувачам Сервісу та/або Добродійникам, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Майбутньому Користувачу Сервісу та/або Добродійнику відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» відомий і зрозумілий.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ
1.1. Сервіс WIZZLAND – це пов’язана та структурована між собою, у межах адреси веб-сайту http://wizzland.com/ та у межах адрес його субдоменних імен (в тому числі субдомен – http://info.wizzland.com/), мережа соціальних зв’язків та краудфандінгова платформа. Сервіс WIZZLAND – є проектом, що створює можливість встановлення соціальних контактів, об’єднання однодумців навколо ідей соціального підприємництва, спільного відкриття соціального бізнесу та створення клубів, підтримки цивільної ініціативи, соціальних та благодійних проектів, вдосконалення та розвитку міста.
1.2. Сервіс WIZZLAND є повністю аполітичним. Майбутнім Користувачам Сервісу та/або Добродійникам забороняється використовувати інформацію про підтримку Сервісу WIZZLAND для створення особистого політичного іміджу.
1.3. Права інтелектуальної власності на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, створений у процесі реалізації Проекту, належать Власнику сайту.
1.4. Право власності на всі матеріальні цінності, створені або придбані завдяки реалізації Проекту, належать Власнику сайту.
1.5. Офіційний веб-сайт http://info.wizzland.com/ – це платформа для розміщення пропозиції про укладання договору про надання допомоги у створенні та розвитку Сервісу WIZZLAND та отримання Власником сайту фінансування на реалізацію проекту «Сервісу WIZZLAND». Офіційний веб-сайт http://info.wizzland.com/ також є інформаційною платформою, яка містить опис проекту, мету проекту, інформацію про стадії реалізації проекту, стан реалізації проекту, очікувану суму збору по стадіям реалізації проекту, термін запуску Сервісу WIZZLAND.

2. ПОПЕРЕДНЯ РЕЄСТРАЦІЯ НА ОФІЦІЙНОМУ ВЕБ-САЙТІ
2.1. Після прийняття умов Оферти Майбутній Користувач Сервісу може здійснити попередню реєстрацію на офіційному веб-сайті – http://info.wizzland.com/.
2.2. Попередня реєстрація на офіційному веб-сайті необхідна для ідентифікації Майбутніх Користувачів Сервісу та подальшого повідомлення про запуск Сервісу WIZZLAND з пропозицією про реєстрацію на сервісі.
2.3. При попередній реєстрації Майбутній Користувач Сервісу повинен вказати наступну повну, правдиву, достовірну інформацію:
 прізвище, ім’я та по батькові (ПІБ) / найменування організації;
 контактну інформацію (місто, телефон, е-mail).
2.4. Ідентифікація здійснюється по зазначеній Майбутнім Користувачем Сервісу при попередній реєстрації інформації.
2.5. Попередня реєстрація на офіційному веб-сайті – http://info.wizzland.com/ може здійснюватися Майбутнім Користувачем Сервісу тільки під своїм ім’ям (найменуванням). Попередня реєстрація під ім’ям (найменування) іншої особи унеможливлює ідентифікацію Майбутнього Користувача Сервісу та виключає подальшу можливості виконання Власником веб-сайту умов цього Договору.
2.6. Майбутній Користувач Сервісу повинен вказати адресу своєї ЧИННОЇ електронної пошти (до якої Майбутній Користувач Сервісу має доступ). Зазначення Майбутнім Користувачем Сервісу при попередній реєстрації електронної пошти до якої він не має доступ унеможливлює подальше повідомлення про запуск Сервісу WIZZLAND з пропозицією про реєстрацію та виключає подальшу можливості виконання Власником веб-сайту умов цього Договору.
2.7. Після запуску Сервісу WIZZLAND на адресу електронної пошти, зазначену Майбутнім Користувачем Сервісу при попередній реєстрації, буде направлено повідомлення про запуск Сервісу WIZZLAND з пропозицією про реєстрацію.
2.8. Приймаючи умови цієї Оферти Майбутній Користувач Сервісу погоджується, що інформація, надана Власнику веб-сайту з метою попередньої реєстрації, зокрема контактна інформація, є повною, правдивою та точною. Майбутній Користувач Сервісу самостійно несе відповідальність за достовірність даних, вказаних ним або його представником при реєстрації.
2.9. Власник веб-сайту залишає за собою право направляти повідомлення про етапи реалізації створення та запуску Сервісу WIZZLAND на електронну пошту Майбутнього Користувача Сервісу, зазначену ним при попередній реєстрації.
2.10. Майбутній Користувач Сервісу зобов’язаний самостійно здійснювати реєстрацію, вносити і коригувати дані в контактній інформації.
2.11. У випадку втрати доступу до зазначеної при попередній реєстрації електронної поштової адреси, Майбутній Користувач Сервісу має можливість внести зміни і відкоригувати дані в контактній інформації, шляхом проходження ідентифікації по контактному номеру телефону зазначеному при попередній реєстрації.
2.12. У випадку втрати доступу до зазначеного при попередній реєстрації контактного номеру телефону, Майбутній Користувач Сервісу має можливість внести зміни і відкоригувати дані в контактній інформації, шляхом проходження ідентифікації через листування з електронної поштової адреси зазначеної при попередній реєстрації.
2.13. У випадку втрати доступу до зазначених при попередній реєстрації контактного номеру телефону та електронної поштової адреси, Майбутній Користувач Сервісу має можливість внести зміни і відкоригувати дані в контактній інформації, шляхом надання на ім’я Власника веб-сайту письмової заяви на зміну контактної інформації та проходження ідентифікації за паспортними даними особи або установчих документах організації, по зазначених при попередній реєстрації ПІБ або найменуванні організації.
2.14. Власник веб-сайту зобов’язується надати Майбутньому Користувачу Сервісу відомості про запуск Сервісу WIZZLAND з пропозицією про реєстрацію.

3. ПІДТРИМКА СЕРВІСУ WIZZLAND
3.1. Після прийняття умов Оферти та здійснення попередньої реєстрації на офіційному веб-сайті – http://info.wizzland.com/, Майбутній Користувач Сервісу та/або Добродійник може здійснити підтримку Сервісу WIZZLAND шляхом:
3.1.1. надання безповоротної фінансової допомоги;
3.1.2. укладання договору на користування Сервісом WIZZLAND;
3.1.3. надання іншої суттєвої допомоги у створенні та розвитку Сервісу WIZZLAND.
3.2. Добродійник (Майбутній Користувач Сервісу) за власним бажанням надає безповоротну фінансову допомогу на реалізацію проекту «Сервісу WIZZLAND» в будь-якій самостійно визначеній сумі. Добродійник (Майбутній Користувач Сервісу) добровільно жертвує (безоплатно передає) у власність грошові кошти.
3.2.1. Власником веб-сайту зобов’язується використати отримані від Добродійника (Майбутнього Користувача Сервісу) грошові кошти, що були перераховані у якості безповоротної фінансової допомоги, відповідно до основної мети.
3.2.2. Основною метою безповоротної фінансової допомоги є допомога у реалізації проекту «Сервісу WIZZLAND».
3.2.3. Сторони погодили необмеження будь-якими строками чи конкретними способами використання безповоротної фінансової допомоги Власником веб-сайту, тому Власник веб-сайту має право самостійно визначати строки та конкретний порядок використання безповоротної фінансової допомоги, в межах мети, визначеної пунктом 3.2.2. цього Договору. Усі витрати повинні здійснюватися відповідно до статей бюджету, який опублікований на сайті, крім випадків непередбачених витрат, необхідних для запуску Сервісу WIZZLAND відповідно до цілей проекту. Понесені непередбачені витрати фіксуються у розділах звітів про використання грошових коштів, що були перераховані у якості безповоротної фінансової допомоги.
3.2.4. Умовами цієї Оферти не передбачено повернення отриманих від Добродійника (Майбутнього Користувача Сервісу) Власником веб-сайту грошових коштів, що були перераховані у якості безповоротної фінансової допомоги.
3.2.5. Умовами цієї Оферти не передбачено будь-якого виду компенсацій з боку Власника веб-сайту за отримані від Добродійника (Майбутнього Користувача Сервісу) грошові кошти, що були перераховані у якості безповоротної фінансової допомоги.
3.2.6. Власник веб-сайту зобов’язується розміщати на офіційному веб-сайті – http://info.wizzland.com/ повний опис проекту «Сервіс WIZZLAND» зі стадіями реалізації, очікувану необхідну суму на реалізацію проекту. Очікувана суму збору фіксується у статтях бюджету по стадіям реалізації проекту.
3.2.7. Власник веб-сайту залишає за собою право внесення до опублікованих статей бюджету змін або доповнень, у випадку виникнення необхідності внесення додаткових непередбачуваних витрат, необхідних для запуску Сервісу WIZZLAND.
3.2.8. У випадку не реалізації створення Сервісу WIZZLAND всі перераховані у якості безповоротної фінансової допомоги грошові кошти, що не були вкладенні у проект, підуть на благодійність. Благодійні проекти будуть обрані за результатами голосування розміщеного на офіційному веб-сайті – http://info.wizzland.com/.
3.2.9. Стислі звіти про використання грошових коштів, що були перераховані у якості безповоротної фінансової допомоги, публікуються на офіційному веб-сайті – http://info.wizzland.com/ після виконання окремої стадії реалізації проекту.
3.2.10. Розгорнуті звіти про використання грошових коштів, що були перераховані у якості безповоротної фінансової допомоги, надаються по запиту на електронну адресу Добродійника (Майбутнього Користувача Сервісу).
3.2.11. Укладенням цієї Оферти, Майбутній Користувач Сервісу та/або Добродійник підтверджують, що грошові кошти, що були перераховані у якості безповоротної фінансової допомоги, не підлягають поверненню. Майбутній Користувач Сервісу та/або Добродійник також погоджуються з тим, що в разі нереалізації проекту «Сервіс WIZZLAND» або при наявності залишків, грошові кошти, що були перераховані у якості безповоротної фінансової допомоги, не підлягають поверненню.
3.2.12. Власник веб-сайту зобов’язується не використовувати грошові кошти, що були перераховані у якості безповоротної фінансової допомоги, в будь-яких інших цілях, окрім як на створення та розвиток Сервісу WIZZLAND, відповідно до розміщених на офіційному веб-сайті – http://info.wizzland.com/ стадій реалізації проекту «Сервіс WIZZLAND».
3.2.13. Перерахування безповоротної фінансової допомоги здійснюється Добродійником (Майбутнім Користувачем Сервісу) у безготівковому порядку, шляхом перерахування на спеціальний банківський рахунок Власника веб-сайту.
3.2.14. При здійсненні безповоротної фінансової допомоги Добродійник дотримується порядку та правил попередньої реєстрації на офіційному веб-сайті, визначених у розділі 2 цього Договору, для можливості проведення ідентифікації. Перерахування грошових коштів у якості безповоротної фінансової допомоги, Добродійник здійснює від свого ім’я, вказаного при реєстрації в контактній інформації.
3.2.15. Для надання безповоротної фінансової допомоги Добродійник діє за таким алгоритмом: обирає на офіційному веб-сайті – http://info.wizzland.com/ «Підтримати проект», натискає кнопку «Я з Вами», здійснює попередню реєстрацію та натискає кнопку «Підтримати проект».
3.2.16. Перерахування безповоротної фінансової допомоги можливо здійснити шляхом використання платіжних систем (у тому числі, але не виключно Visa, MasterCard) через Liqpay, та інші платіжні сервіси.
3.2.17. Право власності на грошові кошти, що були перераховані у якості безповоротної фінансової допомоги, виникає у Власника веб-сайту з моменту їх надходження на рахунок Власника веб-сайту.
3.2.18. Інші положення не врегульовані цим Договором, Сторони врегульовують відповідно до чинного законодавства України.
3.3. Майбутній Користувач Сервісу може здійснити підтримку Сервісу WIZZLAND шляхом укладання договору на користування Сервісом WIZZLAND у статусі «Засновника».
3.3.1. Правовідносини Власника веб-сайту та Засновника (Почесним користувачем Сервісу) регулюються Договором на користування Сервісом WIZZLAND у статусі «Засновника». Договір на користування Сервісом WIZZLAND у статусі «Засновника» обов’язково укладається в письмовій формі.
3.3.2. Для укладання договору на користування Сервісом WIZZLAND у статусі «Засновника» Майбутній Користувач Сервісу діє за таким алгоритмом: обирає на офіційному веб-сайті – http://info.wizzland.com/ «Стати Засновником», натискає кнопку «Я з Вами», здійснює попередню реєстрацію та натискає кнопку «Залишити заявку».
3.3.3. Обробка Заявки здійснюється протягом двох днів. Після обробки Заявки Власник веб-сайту та/або менеджери (офіційні представники) Власника веб-сайту зв’язуються з Майбутнім Почесним Користувачем Сервісу для узгодження строків та умов укладання договору на користування Сервісом WIZZLAND у статусі «Засновника».
3.3.4. У зв’язку з тим, що Сервіс WIZZLAND є повністю аполітичним, Засновникам (Почесним користувачам Сервісу) забороняється використовувати інформацію про підтримку Сервісу WIZZLAND для створення особистого політичного іміджу.
3.4. Фізичні особи, фізичні особи-підприємці та/або юридичні особи можуть надавати письмову пропозицію про бажання надати іншу суттєву допомогу у створенні та розвитку Сервісу WIZZLAND на електронну адресу Власника веб-сайту, що зазначена у розділі 6 цього Договору.

4. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Майбутній Користувач Сервісу (суб’єкт персональних даних) погоджується, що Власник веб-сайту є власником і розпорядником баз персональних даних за згодою суб’єкта персональних даних.
4.2. Майбутній Користувач Сервісу дає свою згоду на обробку наданих їм персональних даних (в тому числі: збір, зберігання, систематизацію, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування). Метою використання персональних даних та їх подальшої обробки є ідентифікація Майбутнього Користувача Сервісу, забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відповідно до Податкового Кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також дотримання правил і вимог Цивільного та Господарського кодексів України, інших законодавчих актів України при укладенні угод (договорів, угод, контрактів тощо) між суб’єктами договірних відносин (сторін договору).
4.3. Майбутній Користувач Сервісу погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані третім особам, в разі, якщо виконувана операція вимагає ідентифікації Майбутнього Користувача Сервісу як платника або/як власника особистого кабінета у Сервісі WIZZLAND.
4.4. Майбутній Користувач Сервісу справжнім дає згоду і доручає Власнику веб-сайту опублікувати свої персональні дані в базах даних відповідних сервісів WIZZLAND у відкритому та/або закритому доступі в мережі Інтернет, необхідних для роботи сервісів, служб WIZZLAND.
4.5. Майбутній Користувач Сервісу справжнім дає згоду і доручає Власнику веб-сайту використовувати зазначені ним при первинній реєстрації персональні дані для надсилання йому повідомлень, які містять інформацію про запуск Сервісу WIZZLAND з пропозицією про реєстрацію та для надсилання інформації рекламного характеру, яка пов’язана із функціонуванням Сервісу WIZZLAND.
4.6. Власник веб-сайту має право завантажувати на комп’ютери Майбутніх Користувачів Сервісу файли cookie (якщо Майбутній Користувач Сервісу самостійно не обмежив дану можливість у своєму веб-браузері), а також одержувати, зберігати, обробляти й використовувати інформацію, що міститься в Сookie.
4.7. На офіційному веб-сайті – http://info.wizzland.com/ автоматично зберігаються, обробляються та використовуються дані Майбутнього Користувача Сервісу, що не відносяться до Персональних, наприклад: IP-адреса Майбутнього Користувача Сервісу, дані про місцезнаходження Майбутнього Користувача Сервісу, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, технічні параметри комп’ютера Майбутнього Користувача Сервісу, наявність або відсутність у комп’ютері Майбутнього Користувача Сервісу конкретного програмного забезпечення, налаштування даного програмного забезпечення, файли Сookie, а також статистичну інформацію про активність Майбутнього Користувача Сервісу.
4.8. Власник веб-сайту зобов’язується не надавати Персональні дані третім особам у комерційних цілях.
4.9. Майбутній Користувач Сервісу розуміє та погоджується, що інформація, розміщена на офіційному веб-сайті – http://info.wizzland.com/, у відношенні якої Майбутнім Користувачем Сервісу не встановлено обмежень доступу, може бути вільно доступною будь-якій третій особі.
4.10. У випадку, коли при використанні офіційного веб-сайту – http://info.wizzland.com/ Майбутньому Користувачу Сервісу будь-яким способом стала відома інформація відносно Сервісу WIZZLAND та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до комерційної таємниці, Майбутньому Користувачу Сервісу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.
4.11. Майбутній Користувач Сервісу самостійно несе відповідальність за надання неповної, неправдивої і неточної інформації Власнику веб-сайту. Майбутній Користувач Сервісу усвідомлює, що надання такого роду інформації може спричинити призупинення або повне припинення виконання Власником веб-сайту умов цієї Оферти.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Оферта є офіційним документом і має відповідну юридичну силу і публікується на офіційному веб-сайті – http://info.wizzland.com/. Власник веб-сайту має право в односторонньому порядку вносити зміни в дану Оферту. Усі внесені до Оферти зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Оферти.
5.2. Дана Оферта та всі виникаючі з неї правовідносини регулюються чинним законодавством України.
5.3. Усі спори, розбіжності і претензії, які можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору вирішуються Сторонами шляхом письмових переговорів.
5.4. До цієї Оферти й відносин між Власником веб-сайту та Майбутнім Користувачем Сервісу, що виникають у зв’язку з використанням офіційного веб-сайту – http://info.wizzland.com/, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Договору та використання офіційного веб-сайту – http://info.wizzland.com/.

6. РЕКВІЗИТИ ВЛАСНИКА ВЕБ-САЙТУ
Фізична особа-підприємець Горбунов Пилип Олександрович
Контактний номер телефону (UA): +380989858452
E-mail: wizzland.sup@gmail.com